به قول آزاده
شاعر میفرمایه:

به من نگو خاکستری
آبی تر از آبی میشم
یه بار اگه نگام کنی
مثل تو مهتابی میشم

امضا: یه روز خوب میاد...

تاریخ درج:1 سال و 5 ماه و 4 روز و 13 ساعت و 1 دقیقه قبل