• راز دو نيم شدن ديويد کاپرفيلد با اره برقي
  http://avaline.ir/index.php/2012-05-31-16-26-33/2012-05-31-16-28-54/2012-05-31-16-30-45/item/595-دو-نیم-شدن-دیوید-کاپرفیلد-با-اره-برقی.html

  امضا: همیشه , کسی هست برای نبودن....

  تاریخ درج:2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 44 دقیقه قبل  دیدگاه
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 32 دقیقه قبل)

  کاملا حدس زدم!!!

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 29 دقیقه قبل)

  الکی که روانشناس نشدی دامادم

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 28 دقیقه قبل)

  :دی

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 28 دقیقه قبل)

  البته دقت کنی هنوزم نشدمااااااا!!!

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 26 دقیقه قبل)

  ما به همه میگیم شدی

  شما هم بگو شدم{-27-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 25 دقیقه قبل)

  {-112-}{-112-}{-112-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 25 دقیقه قبل)

  میخوای طلاقمو بگیری؟؟؟

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 23 دقیقه قبل)

  اهم

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 20 دقیقه قبل)

  {-111-}{-105-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 16 دقیقه قبل)

  گریه نکن
  مگر اینکه دخملی نخواد وگرنه طلاق رو شاخته

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 13 دقیقه قبل)

  :|

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 13 دقیقه قبل)

  دخملیت منو دوز نداره!!!!
  بهش میگم بوسم کن میگه مگه عقده داری؟؟؟

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 12 دقیقه قبل)

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 12 دقیقه قبل)

  خو به من میگفتی ......{-18-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 11 دقیقه قبل)

  {-105-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 7 دقیقه قبل)

  {-26-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 7 دقیقه قبل)

  {-46-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 6 دقیقه قبل)

  بی احساس
  {-49-}{-49-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 4 دقیقه قبل)

  {-13-}

  گزارش·
  (2 سال و 9 ماه و 10 روز و 7 ساعت و 2 دقیقه قبل)

  تا کار به جاهای باریک نکشیده
  زنگ بزن بها بیاد جدامون کنه{-33-}

  گزارش·