راز دو نيم شدن ديويد کاپرفيلد با اره برقي
http://avaline.ir/index.php/2012-05-31-16-26-33/2012-05-31-16-28-54/2012-05-31-16-30-45/item/595-دو-نیم-شدن-دیوید-کاپرفیلد-با-اره-برقی.html

امضا: همیشه , کسی هست برای نبودن....

تاریخ درج:1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 48 دقیقه قبلدیدگاه
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 37 دقیقه قبل)

کاملا حدس زدم!!!

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 34 دقیقه قبل)

الکی که روانشناس نشدی دامادم

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 33 دقیقه قبل)

:دی

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 33 دقیقه قبل)

البته دقت کنی هنوزم نشدمااااااا!!!

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 31 دقیقه قبل)

ما به همه میگیم شدی

شما هم بگو شدم{-27-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 30 دقیقه قبل)

{-112-}{-112-}{-112-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 30 دقیقه قبل)

میخوای طلاقمو بگیری؟؟؟

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 28 دقیقه قبل)

اهم

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 25 دقیقه قبل)

{-111-}{-105-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 21 دقیقه قبل)

گریه نکن
مگر اینکه دخملی نخواد وگرنه طلاق رو شاخته

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 18 دقیقه قبل)

:|

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 18 دقیقه قبل)

دخملیت منو دوز نداره!!!!
بهش میگم بوسم کن میگه مگه عقده داری؟؟؟

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 17 دقیقه قبل)

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 17 دقیقه قبل)

خو به من میگفتی ......{-18-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 16 دقیقه قبل)

{-105-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 12 دقیقه قبل)

{-26-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 11 دقیقه قبل)

{-46-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 10 دقیقه قبل)

بی احساس
{-49-}{-49-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه قبل)

{-13-}

گزارش·
(1 سال و 7 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 6 دقیقه قبل)

تا کار به جاهای باریک نکشیده
زنگ بزن بها بیاد جدامون کنه{-33-}

گزارش·